Всички публикации в категория ‘Калоферска дантела’

Как се прави калоферска дантела?

За разлика от другите по-достъпни женски занимания като бродерията и плетенето на една кука, за калоферската дантела се изискват повече приспособления.
Освен конците, които трябва да са тънки и здрави, са необходими цилиндър, статив за цилиндъра, совалки, остри карфици /по възможност не турските, които се продават на килограм/, напръстник и кука. Цилиндърът е основното пособие – служи за закрепване на модела на дантелата, върху него сплете.

Калоферска дантела

Калоферската дантела сполучливо допълва блясъка на европейската совалкова дантела. Тя е предназначена за интериора на дома и по-рядко украсява дрехата. От пренесените няколко европейски сплитки, калоферските майсторки сътворяват над 110.