Публикации с етикет ‘Национална бродерия’

Жените с възможности за собствен бизнес

На 10 и 11 февруари Самоков посрещна неочаквани гости от Европа – интернационална делегация, обединена от обща цел – да мотивират жените да стартират собствен бизнес. В рамките на ширещата се безработица в общината, всяка помощ, пък била тя и само информативна е добре дошла.
Европейският проект „Можеш да го направиш – да мотивираме жените да имат собствен бизнес” (YOCAIT) е проект финансиран по секторна програма Грюндвиг на програмата на Европейската Комисия Учене през целия живот.

Везбени растителни орнаменти

Растителната орнаментика в българската везба се появява сравнително по-късно от геометичната, резултат от уседналия начин на живот и развитието на земеделието. В шевиците от Ихтиманско, Самоковско, Габровско, Разградско, Дупнишко са изобразени маргарити, елхи, борчета, рози, карамфили, лалета, синчец. Композирани по различен начин, с различен колорит, те образуват от най-прости, до много сложниорнаменти, разпръснати равномерно, или събрани в лентапо ръба на ръкави, поли и пазви.

Българска национална бродерия

Всички ние в един или друг момент сме се запознавали с българската национална бродерия. За всеки този момент е бил различен, но със сигурност ефектът е един – преклонение пред фантазията и уменията на българката, развивани през вековете чак до наши дни.