Българска национална бродерия

Всички ние в един или друг момент сме се запознавали с българската национална бродерия. За всеки този момент е бил различен, но със сигурност ефектът е един – преклонение пред фантазията и уменията на българката, развивани през вековете чак до наши дни.
Българската бродерия е част от културното ни наследство, едно от лицата ни пред света. Опознаването й е едно от условията за нейното опазване. Затова смятам, че мястото й е в интернет и ще се опитам да я направя достъпна и до младежката аудитория. През своето съществуване назад във вековете, българският народ е имал културен и етнически досег с много други народи, което естествено се е отразило и в развитието, орнаментиката и композицията на българската шевица.

Ръченик от Чепеларе Дървото на живота

Много са сходните орнаменти с другите славянски народи – геометрични, растителни и животински орнаменти, групирани по двойки, тройки или четворки, прави и вълнообразни линии. Везани са върху бяло конопено или памучно платно на ризи или кърпи, върху тъмната основа на сукното, по-късно и върху копринени тъкани. Конците са вълнени, памучни или копринени, съчетани понякога със златни или сребърни нишки, а бодовете са най-разнообразни и в зависимост от географския район. Преобладаващ е червения цвят, символът на здравето, но въпреки малката си територия, България етнографски е разделена на много райони, всеки уникален по своята колоритност.

Първия Български Бутон за споделяне

Можете да напишете коментар, или проследите от вашия сайт.

Напиши коментар